Byla vydána dvě rozhodnutí související se stavbou multifunkční haly ARENA BRNO

Byla vydána dvě rozhodnutí související se stavbou multifunkční haly ARENA BRNO

Společné povolení souboru staveb „Multifunkční sportovní a kulturní pavilon, 2. etapa“

Rozhodnutí, které zajišťovala společnost Brněnské komunikace a.s. je společné povolení souboru staveb, které nabylo právní moci dne 17.2.2022.

Toto povolení se týká vybudování parkovišť, ploch a inženýrských sítí v jižní části od multifunkční haly tzv. 2. ETAPA.Součástí této stavby je vybudování části prodloužení nově budované místní komunikace ulice Křížkovského.

Společné povolení souboru staveb „Vozovna Pisárky, etapa III. - vratná tramvajová smyčka související stavby komunikací, ploch a zařízení sloužících k obsluze budoucího Multifunkčního sportovního a kulturního pavilonu“

Rozhodnutí, které zajišťoval Dopravní podnik města Brna a.s. je společné povolení souboru staveb, které nabylo právní moci dne 16.2.2022. Povolení této stavby zajišťuje přístupové trasy od plánované multifunkční haly k nově připracovanému zkapacitnění vratné tramvajové smyčky Lipová. Současně zajišťuje přístup k plánované stanici Lipová, která je součásti stavby Lanová dráha Pisárky - Kampus Bohunice.

Gallery

Source

  • ARENA BRNO