Jaké důležité kroky nás čekají v roce 2022?

Jaké důležité kroky nás čekají v roce 2022?

Výběr zhotovitele multifunkční haly

Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku. Lze tedy očekávat, že průběh celého procesu, který je zakončen podpisem smlouvy bude trvat při bezproblémovém průběhu přibližně 6 měsíců. Na samotnou realizaci stavby bude mít vítěz 30 měsíců od předání staveniště.

Výběr správce stavby

Správce je důležitou spojnicí mezi zadavatelem a zhotovitelem. Při realizaci zajišťuje zejména kvalitativní kontrolu realizace díla, je prostředníkem v komunikaci mezi zhotovitelem prací a investorem, a v neposlední řadě zajišťuje i dohled v oblasti dodržování zásad BOZP a vlivu realizace stavby na životní prostředí.

Zahájení samotné výstavby multifunkční haly

Gallery

Source

  • ARENA BRNO