K projektové dokumentaci na přestavbu pisárecké vozovny se vyjádří i město Brno

Společnost PK OSSENDORF požádala v zastoupení Dopravního podniku města Brna (jakožto investora stavby) o vyjádření k dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na stavbu nazvanou Vozovna Pisárky, etapa III. – vratná tramvajová smyčka související stavby komunikací, ploch a zařízeni sloužících k obsluze budoucí multifunkční haly.

Předložený projekt zahrnuje vybudování přístupových komunikací pro pěší, opěrných a zárubních zdí, schodiště, veřejného osvětlení, optických sítí, odvodnění s využitím moderních metod řešení (tzv. modrozelená infrastruktura). Dále se počítá s vegetačními úpravami a nezbytným přeložení sítí včetně úpravy komunikací a ploch brněnského výstaviště. Zahrnuty jsou i drážní objekty, jako je například výstavba tramvajového mostu s tramvajovou tratí směr centrum a trolejového vedení na nové mostní konstrukci.

Gallery

Source