Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO.

Radní na základě analýzy advokátní kanceláře MT Legal posuzovali několik variant. Jako nejvýhodnější se jeví uspořádání, že vlastníkem i provozovatelem multifunkční haly bude ARENA BRNO. „Jde o časově úsporný postup, protože nebude nutné řešit smlouvu mezi vlastníkem a provozovatelem ani zasahovat do většiny existujících vztahů či procesů. To se týká i financování výstavby, tedy čerpání dotací a úvěrů. Zajistí kontinuitu aktuálního notifikačního řízení u Evropské komise, které navíc bude jednodušší. Vyhneme se i relativně komplikovanému řešení in-house, kdy je nutné, aby město jako vlastník průběžně kontrolovalo svoji společnost, že bude 80 % jejího obratu generováno v souvislosti s plněním svěřeného úkolu, což je provozování haly. Vybrané řešení umožní, aby aréna takto fungovala pouze dočasně, než se etabluje na trhu, a následně bude možné znovu vypsat koncesní řízení, v němž se dá očekávat větší zájem provozovatelů,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková. Rozhodnutí o provozovateli haly je však jedním z nutných kroků pro realizaci tohoto strategického projektu města Brna. Ty další popsal předseda představenstva ARENY BRNO Petr Kratochvíl: „Klíčové je schválení veřejné podpory Evropskou komisí. Bez něj nelze začít se samotnou výstavbou, stejně tak nemůže být uhrazena platba za pozemky, na nichž má hala stát a které nabývá ARENA BRNO od Veletrhů Brno. Další jsou určené pro parkoviště a přejdou takzvaným štěpením z vlastnictví veletrhů do majetku Brněnských komunikací. Vyjednávání o podmínkách poskytnutého financování jsou v závěrečné fázi, dokončena by mohla být ještě letos a následně bude materiál předložen k projednání v orgánech města. Smlouva se správcem stavby je již uzavřena, po formální stránce také již nic nebrání podpisu smlouvy se zhotovitelem stavby. Poté bude třeba částečné doprojektování interiéru a jeho dodání.“

Gallery

Source