Harmonogram
 • 18. 09. 2023

  Zahájení výstavby samotné haly

 • 21. 6. 2023

  Schválení úvěrové dokumentace na zastupitelstvu města Brna

 • 07. 12. 2022

  Výběr provozovatele - společnost ARENA BRNO

 • 17.2.2022

  Multifunkční hala II. etapa - získání společného povolení souboru staveb

 • 2022

  Výběr správce multifunkční haly

 • 2022

  Výběr zhotovitele multifunkční haly

 • 2021-2026

  Realizace jednotlivých projektů

 • 01. 12. 2021

  Rada města Brna schválila zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby

 • 2021

  Smyčka Lipová (DPMB a.s.) - vydání stavebního povolení, termín: květen - červen

 • 2021

  Demolice spojené s výstavbou, termín: květen 2021 - leden 2022

 • 2021

  Práce spojené s kácením, které provádí Brněnské komunikace a Veřejná zeleň města Brna, tremín: březen - květen

 • 2021

  Získání společného povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení) - plochy a komunikace I. Etapa: speciální stavební úřad pro pozemní komunikace OD MMB, termín: březen -červen

 • 2021

  Získání společného povolení ( územní rozhodnutí a stavební povolení) - technická infrastruktura (vodní díla): speciální stavební úřad pro vodní díla OVLHZ MMB, březen - květen

 • 2021

  Získání společného povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení) - multifunkční hala: obecný stavební úřad Brno střed, termín: březen - červen

 • 04. 02. 2021

  Výběrové řízení: koncese - provozovatel haly

 • 29. 01. 2021

  Žádost o společné povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení) - multifunkční hala: obecný stavební úřad Brno střed

 • 22. 01. 2021

  Krajský úřad Odbor životního prostředí Jihomoravského kraje došel k závěru, že záměr multifunkční haly nepodléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí

 • 14. 01. 2021

  Žádost o společné povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení) - technická infrastruktura (vodní díla): speciální stavební úřad pro vodní díla OVLHZ MMB

 • 14. 01. 2021

  Žádost o společné povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení) - plochy a komunikace I. Etapa: speciální stavební úřad pro pozemní komunikace OD MMB

 • 2020-2021

  Získání územních a stavebních rozhodnutí

 • 15. 05. 2020

  Zahájení projekčních činností - Bauerova 0. etapa

 • 26. 02. 2020

  Zahájení projekčních činností - úprava IV. brána BVV

 • 25. 02. 2020

  Zahájení prací pro získání demoličního výměru

 • 10. 02. 2020

  Zahájení projekčních činností - dopravní skelet

 • 01. 02. 2020

  Zahájení projekčních činností - odpadové hospodářství, vnitřní investice BVV

 • 15. 01. 2020

  Zahájení projekčních činností - lanová dráha Campus

 • 13. 11. 2019

  Zahájení projekčních činností - plochy a parkování

 • 11. 11. 2019

  Zahájení projekčních činností - ARENA BRNO

 • 19. 09. 2019

  Průzkumy

 • 30. 06. 2019

  Zahájení projekčních činností - tramvajová smyčka Lipová

 • 18. 04. 2019

  Studie

 • 10. 04. 2019

  Koordinační činnosti

 • 20. 02. 2019

  Rozhodnutí o umístění haly