Řídící výbor

JUDr. Markéta Vaňková

primátorka města Brna

Město Brno halu, která patří mezi jeho nejdůležitější strategické projekty, plánuje důsledně jako multifunkční, tedy pro široké spektrum akcí a aktivit. „Ze sportů se zde bude moci hrát kromě hokeje i házená, tenis, volejbal, basketbal nebo florbal. V hale si diváci budou moci vychutnat třeba i souboje v boxu. Prostor bude splňovat přísná kritéria mezinárodních federací pro všechny tyto sporty,“ sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „Kromě sportu počítáme s několika desítkami koncertů a společenských akcí ročně. Pro úspěšný provoz je to nezbytně nutné, a podle informací, které mám od brněnských pořadatelů, je to i zcela reálné.“

JUDr. Markéta Vaňková

primátorka města Brna

Mgr. Petr Hladík

1. náměstek primátorky města Brna

Bc. Tomáš Koláčný

2. náměstek primátorky města Brna

JUDr. Jiří Oliva

3. náměstek primátorky města Brna

JUDr. Robert Kerndl

4. náměstek primátorky města Brna

Ing. Petr Kratochvíl

radní města Brna pro oblast dopravy

Mgr. Jaroslav Suchý

radní města Brna pro oblast školství a sport