Více informací o hale

Nová multifunkční hala poskytne Brnu to největší a nejmodernější zázemí pro pořádání sportovních, kulturních a kongresových akcí. Hala navazuje na areál společnosti Veletrhy Brno, a. s. (BVV). Kapacita haly bude až 13 300 míst, spolu s ní město vybuduje zhruba 1 300 parkovacích míst. Výstavba patří k největším strategickým projektům města Brna a zahájení samotné stavby začalo v září 2023.  První návštěvníky přivítáme po jejím dokončení v roce 2026.

Navazující projekty

Stavba tak rozsáhlé multifunkční arény je velkým zásahem do městské infrastruktury, a tak s sebou přináší další navazující projekty a investice. Je potřeba připravit samotné území, demolovat část objektů, provést průzkum a přivést inženýrské sítě. Současně je nutné vyřešit i dopravní situaci pro individuální automobilovou dopravu, veřejnou dopravu, pěší i cyklisty. Pro hladké fungování haly je důležité zajistit dostatek parkovacích míst pro návštěvníky. V neposlední řadě je nezbytná i rekonstrukce ulice Bauerova.

Až 13 000
diváků

Přes 30 000 m2
zastavěné plochy

Až 30 variant
využití haly

7 navazujících
projektů

Model haly

  • 1.PP
  • mezipatro
  • 1.NP
  • 2.NP
  • 3.NP
  • 4.NP
  • 5.NP
  • 6.NP

Místo stavby