Město bude žádat Národní sportovní agenturu o 600 milionů na 2 haly - multifukční halu ARENU BRNO a atletickou u kampusu

Výzva Národní sportovní agentury k předkládání žádostí o dotaci v rámci dotačního investičního programu Nadregionální sportovní infrastruktura 2020–2024 je zaměřena na výstavbu či technické zhodnocení vybraných typů sportovních zařízení nadregionálního významu.

MULTIFUNKČNÍ HALA ARENA BRNO

„Mezi podporované typy staveb patří i multifunkční sportovní haly pro lední hokej a další sporty či akce s kapacitou od 5 000 diváků. Tyto požadavky aréna beze zbytku naplňuje, zvláště když může pojmout i přes 13 000 lidí a je opravdu od počátku koncipována tak, aby se dal její interiér rychle přestavět pro potřeby velké škály aktivit. Kromě hokeje jde například o krasobruslení, florbal, házenou, basketbal, volejbal, tenis, futsal, úpolové sporty či box a další. Totéž platí i pro koncerty, nejrůznější společenské akce a akce veletržního charakteru,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková a zdůraznila: „Celková alokace výzvy je 900 milionů korun, maximální výše dotace na jeden projekt je 300 milionů Kč, což je i částka, o níž se budeme ucházet. Kromě toho máme vyjednanou spoluúčast Jihomoravského kraje ve výši 200 milionů a schválený závazný úvěrový příslib jedné miliardy od Českomoravské záruční a rozvojová banky."

Galerie

Zdroj